TR EN

DENİZ HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP216 DENİZ HUKUKU 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, uluslararası deniz hukukunu ve deniz ticaret hukukunun temel kavramlarını, ulusal ve uluslararası suları; taşıyan, taşıtan ve gemi kaptanının hukuksal sorumluluklarını, geminin hukuksal niteliğini, denizcilikte ulusal ve uluslararası kuruluşları öğrencilere tanıtmaktır.
İçerik: Deniz hukukunun tarihsel gelişimi, karasuları ve bitişik bölge, karasularının sınırları, transit geçiş hakkı, transit geçiş sırasında gemilerin yükümlülükleri, zararsız geçiş kavramı, takımada devletleri ve takımada esas hatları, münhasır ekonomik bölge kavramı, kıt’ a sahanlığı kavramı ve kıt’a sahanlığı üzerinde sahildar devletin hakları, açık deniz kavramı, açık denizlerin serbestliği, gemilerin hukuki statüsü, bayrak devletinin yükümlülükleri, çatma ve deniz seyrüseferine ilişkin diğer her türlü olayda cezai yargı yetkisi, yardım etme yükümlülüğü, deniz haydutluğu’nun tanımı, ziyaret hakkı.