TR EN

HİZMET PAZARLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY317 HİZMET PAZARLAMASI 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Özturk, A. (2006). "Hizmet Pazarlaması", Ekin Kitabevi.
İslamoglu, A.(2006). "Hizmet pazarlaması", Beta Yayıncılık.
Karahan K. (2000)."Hizmet Pazarlaması", Beta Yayıncılık.
Tek, Ö. (1999). "Pazarlama İlkeleri", Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 7.B., Cem ofset.