TR EN

HİZMET PAZARLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY317 HİZMET PAZARLAMASI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hizmet pazarlamasının temelini teşkil eden kavramları açıklar.
Hizmet pazarlaması karmasını analiz eder.
Hizmet sektöründe arz ve talep yönetimi konularında analizler yapar.
Hizmet sektöründe uygun fiyatlandırma stratejileri oluşturur.