TR EN

AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP103 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ 1 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ameliyathanedeki fiziki koşulları tanır,en iyi şekilde değerlendirir.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun temel kural ve işleyişini bilir,uygular.
Hastanın ameliyathane girişinden çıkışına kadar olan tüm evrelerini bilir,yakından takip eder,olası olumsuzluklara karşı önlem alır.
Ameliyatta bulunması gereken her türlü cerrahi alet,cihaz,ekip ve diğer tüm gereksinimleri bilir,önceden temin eder.
Ameliyatın olumlu şekilde seyredip sonlandırılması için gerekli olan disiplinlerarası işbirliğini kesintisiz sürdürür.
İlgili tüm kayıt kuyudatı eksiksiz ve kesintisiz yapar.
Bilgisayar ortamında tüm verileri protokoller çerçevesinde belirtir,istek yapar,sonuçlarını takip eder.
Depodaki eksik malzemeleri sınıflandırır,istek yapar.
Ameliyathanede hasta güvenliğini bilir,önlem alır.
Ameliyathanede çevre güvenliğini bilir,önlem alır.
Cerrahi aletlerin ameliyat sonu temizlik,bakım ve korunma yöntemlerini bilir,uygular.
Ameliyathanelerin iki ameliyat arasında,gün sonunda ve haftalık temizlik ve sterilizasyonunu bilir,uygular.
Ameliyat programlarını ve ekip listelerini bir gün önceden belirleyip ilan eder.
Hasta yakınları ile bilgi iletişimini sağlar.