TR EN

MATHEMATICS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH125 MATHEMATICS I 1 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fonksiyon özellikleri, birinci ve ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
Matris ve matris üzerindeki işlemleri gerçekleştirir. 2x2 ve 3x3 tipindeki matrislerin determinantarını hesaplayabilir
Fonksiyonların istenen noktadakini limitini hesaplayabilir. Fonksiyon grafiğinden limit okuyabilir, verilen bir noktadaki sürekliliğini belirleyebilir.
Türevi limit yardımıyla tanımlayabilir, Verilen fonksiyonun türevini türev alma kurallarıyla bulabilir.
Teğet ve normal denklemlerini yazabilir, türev yardımıyla bazı işletme problemlerini çözebilir.