TR EN

OKULLARDA AKRAN İLİŞKİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI423 OKULLARDA AKRAN İLİŞKİLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Saldırganlığı ve akran zorbalığını tanımlar.
Çocukluk ve ergenlikte akran ilişkilerindeki değişimi özetler.
Akran zorbalığının diğer saldırgan davranışlardan ayırıcı özelliklerini açıklar.
Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesini açıklar.
Görgül araştırma bulguları çerçevesinde akran zorbalığının yaygınlığını, önemini ve yordayıcı faktörleri değerlendirir.