TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY426 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HİZMETLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramının sahip olduğu temel değerleri hatırlar.
Dünyada ve Türkiye’deki sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerini karşılaştırır.
Nüfus, doğal kaynaklar, ekolojik sorunlar, konut yerleşme, mekan, su gibi temel olgularıyla birlikte kentin sürdürülebilirliği yaklaşımını özetler.
Sürdürülebilir yönetim için en önemli unsurlar arasında yer alan sağlıklı kentler ve akılcı yerleşim politikalarını değerlendirir.
Sürdürülebilir ve yaşanabilir sağlıklı kentleri tanımlayıp sahip oldukları avantajları tartışır.