TR EN

CEZA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP217 CEZA HUKUKU 3 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri konularını öğrenir.
Ceza hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından nasıl uygulanacağını bilir.
Suç kavramı, suçun maddi ve manevi unsurları ve suçun özel görünüş şekillerini tanımlar.
Suçun unsurlarından fiil, hareket, netice, konu, kast ve taksir konularını değerlendirir.
Bir eylemin suç teşkil edip etmediğini ve suç teşkil eden eylemlerin yaptırımlarının ne olacağını yorumlar.
Dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı nedenlerini değerlendirir.