TR EN

CEZA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP217 CEZA HUKUKU 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ceza hukukunun temel kavramları, ceza hukukuna egemen olan temel ilkeler ele alınarak, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması, suç kavramı, suçun unsurları, cezalar, güvenlik tedbirleri konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Hukuku Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması, Suçun Maddi Unsurları, Suçun Manevi Unsurları, Kusurluluk Kavramı ve Kusurluluğu Etkileyen Haller, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Meşru Savunma, Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs, İştirak, İçtima, Zincirleme Suç ve Suçta Tekerrür, Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları, Güvenlik Tedbirleri, Cezaların İnfazı, Davanın ve Cezaların Düşmesi, Dava Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımı konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri konularını öğrenir.
Ceza hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından nasıl uygulanacağını bilir.
Suç kavramı, suçun maddi ve manevi unsurları ve suçun özel görünüş şekillerini tanımlar.
Suçun unsurlarından fiil, hareket, netice, konu, kast ve taksir konularını değerlendirir.
Bir eylemin suç teşkil edip etmediğini ve suç teşkil eden eylemlerin yaptırımlarının ne olacağını yorumlar.
Dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı nedenlerini değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak Taraması Ceza Hukuku Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak Taraması Suçun Maddi Unsurları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak Taraması Suçun Maddi Unsurları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak Taraması Suçun Manevi Unsurları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak Taraması Kusurluluk Kavramı ve Kusurluluğu Etkileyen Haller Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak Taraması Hukuka Uygunluk Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs, İştirak, İçtima Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak Taraması Zincirleme Suç ve Suçta Tekerrür Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak Taraması Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak Taraması Güvenlik Tedbirleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak Taraması Cezaların İnfazı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak Taraması Davanın ve Cezaların Düşmesi, Dava Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak Taraması Kişilere Karşı Suçlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hakeri, H.(2020). Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler. Ankara: Astana Yayınları
Zafer, H.,Centel, N., Çakmut, Ö.(2020).Türk Ceza Hukukuna Giriş. İstanbul: Beta Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
3
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
3
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
3
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
4
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
5
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 6 84
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0