TR EN

CEZA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP217 CEZA HUKUKU 3 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ceza hukukunun temel kavramları, ceza hukukuna egemen olan temel ilkeler ele alınarak, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması, suç kavramı, suçun unsurları, cezalar, güvenlik tedbirleri konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Hukuku Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması, Suçun Maddi Unsurları, Suçun Manevi Unsurları, Kusurluluk Kavramı ve Kusurluluğu Etkileyen Haller, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Meşru Savunma, Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs, İştirak, İçtima, Zincirleme Suç ve Suçta Tekerrür, Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları, Güvenlik Tedbirleri, Cezaların İnfazı, Davanın ve Cezaların Düşmesi, Dava Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımı konularını içerir.