TR EN

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY141 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I 1 2 2 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel hemşirelik uygulamalarına, yeterliliklerine, hemşirelik uygulamalarına yönelik girişimsel işlemlere, hasta ve sağlıklı bireye bakım veremeye ilişkin bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.
İçerik: Sağlık ve Hastalık Kavramı, İnsan ve Çevre Kavramı, Temel İnsan Gereksinimleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Sürdürülmesinde Hemşirenin Rolü, Hemşirelik Mesleği, Yetki ve Sorumluluklar, Hemşirelik Felsefesi, Kuram ve Kavramlar, Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekip Kavramı, Hasta Kabulü, Bireysel Hijyen, Enfeksiyon Kontrolü ve Uygulamaları, Yaşam Bulguları, İlaç Uygulamaları, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Hemşirelik Süreci.