TR EN

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY141 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I 1 2 2 7

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İnsan ve Çevre Kavramı, Temel İnsan Gereksinimleri, İnsan ve Holistik Yaklaşım, İnsan ve Homeostazis, İnsan ve Stres Anlatım
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlık Ve Hastalık Kavramları, Sağlıkla İlgili İnanç Ve Uygulamaları Etkileyen Faktörler, Hastalığın Birey Ve Aileye Etkisi, Hasta Bakım Gereksinimleri Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlığın Geliştirilmesi Ve Sürdürülmesinde Hemşirenin Rolü, Hasta Hakları Ve Bakım Etiği Anlatım
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Meslek Tanımı, Meslek Kriterleri, Hemşirelik Mesleği Alanı, Doğası Ve Önemi, Hemşireliğin Felsefesi, Hemşirelik Fonksiyonları, Hemşirenin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları, Profesyonel Hemşirenin Özellikleri, Hemşirelik Kavram Ve Kuramları Anlatım, Gösterip yaptırma
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlık Bakım Sistemi, Ülkemizde Sağlık Bakım Sistemi Ve Bu Sistemde Hemşirenin Rolü, Hemşirenin Görev Alanları Anlatım, Gösterip yaptırma
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İletişim Süreci, Hemşire-Hasta İletişimi, Kültürel Farklılıkları, Beden İmajı, Benlik Saygısı Anlatım, Gösterip yaptırma
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlık Ekip Kavramı, Sağlıklı Hastane Ortamı, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hasta Kabulü Ve Taburculuk Süreci Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Bireysel Hijyen, Bireysel Hijyeni Etkileyen Faktörler Ve Hijyenin Amaçları, Bireysel Hijyen Kuralları Anlatım, Gösterip yaptırma
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Enfeksiyon Kontrolü Ve Uygulamaları, Asepsi, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, İzolasyon Yöntemleri Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Yaşam Bulgularının Tanımlanması, Vücut Sıcaklığı, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, Yaşam Bulgularının Yaşam Aktiviteleri İle İlişkisi Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İlaç Uygulamaları, İlaç Bilgisi, Oral Yol İle İlaç Uygulaması, Parenteral Yol İle İlaç Uygulaması Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İlaç Uygulamaları, İlaç Bilgisi, Oral Yol İle İlaç Uygulaması, Parenteral Yol İle İlaç Uygulaması Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Sürecinin Tarihi Gelişimi, Hemşirelik Sürecinin Aşamaları, Hemşirelik Sürecinin Öğeleri, Hemşirelik Sürecinin Amaçları ve Avantajları Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -