TR EN

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY141 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I 1 2 2 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mesleki temel kavramları açıklar.
Hemşirelik sürecindeki temel basamakları doğru olarak uygular.
Hastane ortamında kişilerarası iletişimin önemini açıklar.
Sağlıklı / hasta birey, aile ve topluma yönelik sağlığı geliştirme yöntemlerini uygular.
Tıbbi ve cerrahi asepsi tekniklerini uygular.
Hastanın yaşam bulgularını doğru olarak değerlendirir.
Oral, parenteral ve lokal ilaç uygulamalarını 8 doğru ilkeye göre uygular.
Etik ilkeler doğrultusunda hemşirelik bakımını yapar.