TR EN

INTERNATIONAL TRADE THEORY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR209 INTERNATIONAL TRADE THEORY 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere uluslararası ticaretin gerekliliği, makro yapısı, serbest ticaret, ticaret politikaları, önemli uluslararası kurumlar ve bu kurumların uluslararası ticaret pratiklerine olan etkilerinin öğretilmesi; merkantilist dönemden başlayıp bugüne dek süregelen ve dönüşen uluslararası ticaret teorilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, klasik ticaret teorisi, Heckscher-Ohlin teoremi, eksik rekabet, ticaret kazançları, uluslararası ticarette kurumlar, Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşması, dış ticarette ödeme şekilleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, dış ödemeler bilançosu, dış ticaret politikaları uygulamaları, uluslararası ticaret ve ekonomik büyüme, ve ticaret teorisi ve kalkınma konularını kapsamaktadır.