TR EN

INTERNATIONAL TRADE THEORY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR209 INTERNATIONAL TRADE THEORY 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ülkeler arasında gerçekleştirilen uluslararası ticaretin nedenlerini ve gerekçelerini tarihsel bir perspektifle tanımlar.
Merkantilist dönemden günümüze kadar süregelen uluslararası ticaret teorilerini, birbirinden farklı varsayımlarını ve önermelerini vurgulayarak listeler.
Ülkelerin uluslararası ticaret yapmalarında ve birbirine olan eklemlenmelerinde rol oynayan kurumların ve örgütlerin uyguladığı politikaları kapitalist ve heterodoks bir perspektifle yorumlar.
Türkiye’nin uyguladığı dış ticaret politikalarını ve bu politikaların dönemsel farklılıklarını dönemin etkin siyasi politikalarından yararlanarak sınıflandırır.