TR EN

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT340 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, itibara yönelik genel kavramlar ve itibarın oluşum süreci ortaya koyularak öğrencinin itibarın ölçülmesi sürecinde izlemesi gereken adımların değerlendirilmesidir.
İçerik: Ders, İtibar kavramının tanımlanması, İtibarın kavramsal çerçevesinin betimlenmesi, kurumsal itibar kavramının tanımlanması, kurumsal itibar ve sosyal sorumluluk arasında bağlantı kurmak, kriz ve itibar arasındaki ilişkiyi yorumlama, kurumsal kimlik, kurumsal imaj, hizmet kalitesi, ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, sosyal sorumluluk, çalışan memnuniyeti, müşteri sadakati gibi unsurların itibar üzerindeki etkilerini ölçme gibi konuları içermektedir.