TR EN

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT340 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim kavramı ve güven ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güven kavramı ve kurumlar açısından önemi Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güven sağlamaya yönelik faktörler Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal iklim kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal itibarı oluşturan öğeler Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İmaj kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal itibarda paydaşların önemi Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İtibar yönetiminin kurumsal iletişimle ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin itibar üzerindeki etkileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Geleneksel kitle iletişim araçları ve itibar yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya ve itibar yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Literatür taraması Örnek inceleme İtibar oluşumunun örnekler üzerinden incelenmesi Anlatım Soru cevap Örnek Olay Analizi
14 - Sunum Ödevi -
15 - Sunum Ödevi -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -