TR EN

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT340 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Çakırkaya, M. (2017). İtibar Yönetimi. Konya: Eğitim Yayınevi
Özdemir Çakır, H. (2016). Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi. İstanbul: Kriter Yayınevi
Sumer, H. ve Pernsteıner, H. (2014). İtibar Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi
Şakar, A. N. (2011). Kurumsal İtibar ve Paradigmalar. İstanbul: Beta Yayınevi
Gotsi, M., & Wilson, A. (2001). Corporate reputation management:“living the brand”. Management Decision, 39(2): 99-104.
Nakra, P. (2000). Corporate reputation management:" CRM" with a strategic twist?. Public Relations Quarterly, 45(2): 35-42.
Gray, E. R. ve Balmer, J. M. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long range planning, 31(5): 695-702.
Roper, S. ve Fill, C. (2012). Corporate reputation: brand and communication. Harlow: Pearson.