TR EN

TURİZMDE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT434 TURİZMDE TANITIM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, turizm konusunda kampanya oluşturma sürecinin açıklanması ve bu süreçte halkla ilişkiler ve reklamcılık yöntemlerinin nasıl kullanıldığının katılımcılar tarafından değerlendirilmesidir.
İçerik: Ders, Turist kavramının tanımlanması, Turizm kampanyalarının değerlendirilmesi, Turizm işletmelerinde iletişimin yapısının analizi, Kişisel İletişim kavramının açıklanması, Propaganda uygulamalarının tartışılması, Çift yönlü iletişimin faydalarının listelenmesi, İmaj geliştirmeye yönelik yaratıcı yaklaşım örneklerinin değerlendirilmesi gibi konuları içermektedir.