TR EN

TURİZMDE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT434 TURİZMDE TANITIM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm sektöründe halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti yürütürken dikkat edilmesi gereken unsurlardan en az 3 tanesini listeler
Turizm reklamlarının hedef kitlesinin özelliklerinden en az 4 tanesini listeler
Örnek bir vaka çalışması üzerinden halkla ilişkiler ve reklamcılığın turizm sektöründeki önemini açıklar
Örnek vakalar yardımıyla turizm tüketicisinin ilgisini çekmeye yönelik yaratıcı stratejileri analiz eder
Ülke imajının turizm açısından önemini ülkeleri ziyaret eden turist sayısı verilerinin yardımıyla değerlendirir