TR EN

SANAT FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS372 SANAT FELSEFESİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, öğrencilerin Sanat Felsefesi’nin ana sorunlarına ve bu sorunlara filozofların getirdiği çözüm önerilerine ilişkin genel bir bakış açısı kazanması, felsefenin bu disiplinine ait temel kavramları ve sanat fenomenine ilişkin felsefi argümanların yapılarını tanıması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, sanatın tanımı, sanat eserinin doğası, sanatsal yaratıcılığın doğası, sanatsal hayalgücü, sanat yapıtlarının değerlendirilmesi, sanat ve duygulanımlar arasındaki ilişki, sanat eserinin alımlanması, estetik değerler ve estetik yargılar oluşturmaktadır.