TR EN

SANAT FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS372 SANAT FELSEFESİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sanat ve “güzel” kavramına ilişkin çeşitli felsefi yaklaşımları bilir.
Sanat Felsefesi’nin, felsefenin diğer alt dallarıyla olan bağıntısı kurar.
Yaratıcı, bilişsel, duygulanımsal ve sosyal bir süreç olarak sanat olgusunu çözümler.
Sanat ve sanat yapıtları üzerine geliştirilen felsefi kuramları ayırt eder ve değerlendirir.
Estetik yargıları ve estetik değerleri, farklı estetik kuramları üzerinden karşılaştırır.