TR EN

SANAT FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS372 SANAT FELSEFESİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Platon. (2000). Devlet. (çev. Sabahattin Eyupoğlu – M. Ali Cimcoz) İstanbul: İş Bankası Yayınları
Aristoteles. (2011). Poetika. çev. İsmail Tunalı. İstanbul: Remzi Kitabevi
İsmail Tunalı. (1998). Estetik. Remzi Kitabevi.
Taylan Altuğ. (2007). Kant Estetiği. Payel.
Hegel. (1994). Güzel Sanatlar Üzerine Dersler I. Cilt. çev. Taylan Altuğ – Hakkı Hünler. Payel.
Heidegger. (2007). Sanat Eserinin Kökeni. çev. Fatih Tepebaşılı. Ankara: De Ki Basım Yayım.