TR EN

GELENEKSEL TİYATRO DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE419 GELENEKSEL TİYATRO 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye oyun, ritüel, tiyatro ve geleneksel tiyatro arasındaki ilişkiyi kavratmaktır. Geleneksel tiyatronun kökeni, kaynakları, tarihî gelişimi, oyunların genel özellikleri hakkında bilgi vermek ve halk tiyatrosu geleneğini tanıtmaktır.
İçerik: Geleneksel tiyatronun doğuşu, özellikleri, tarihî gelişimi, gölge oyunu, Karagöz oyunu ve Karagöz oyunundaki tipler, orta oyunu ve orta oyunundaki tipler, meddahlık ve meddah hikâyeleri, hokkabazlık, tuluat, kukla ve de köy seyirlik oyunları hakkında bilgi verilmektedir.