TR EN

GELENEKSEL TİYATRO DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE419 GELENEKSEL TİYATRO 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Oyun, ritüel, tiyatro ve geleneksel tiyatro arasında bağı ilişkilendirir.
Oyunun önemi, işlevi ve kaynaklarını listeler.
Bu ürünlerin üretildiği kültürü ve bu kültür içinde geleneksel tiyatronun yerini keşfeder.
Geleneksel tiyatronun temel özelliklerini, tarihî gelişimini ve özelliklerini analiz eder.
Halk tiyatrosundaki türleri ve Türk eğlence hayatını başlangıcından bugüne yorumlar.