TR EN

GELENEKSEL TİYATRO DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE419 GELENEKSEL TİYATRO 5 3 3 5

KAYNAKLAR

And, M. (1974), Oyun ve Bügü, İstanbul: Türkiye İş Bankası.
And, M. (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara: Türkiye İş Bankası.
And, M. (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Kudret, C. (2007) Orta Oyunu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Nutku, Ö. (t.y.) Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara: Türkiye İş Bankası.
Huızinga, J. (2006), Homo Ludens, İstanbul: Ayrıntı Yay.