TR EN

ARAPÇA III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR415 ARAPÇA III 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye, cümlede merfû‘ (öznel), mansûb (düz tümleç / nesnel), mecrûr (dolaylı tümleç) halinde bulunan isimlerin gramatik özelliklerinin, hal, temyiz, gibi konumlarda bulunan sözcüklerin cümleye kattıkları anlamların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Arapçadaki muzâri' fiil çeşitleri, nasb ve cezm edatları, şart üslubu, fâ'u'l-cezâ, beş fiil, isim ve haber çeşitleri, kâne ve benzerleri, inne ve benzleri, mefûlun bih, birden fazla mefûl alan fiiler.