TR EN

ARAPÇA III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR415 ARAPÇA III 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Merfû'ât (Öznel isimler) ve Mansûbât (Nesnel isimler) kazandırılır.
Metinlerde geçen bu konulara ilişkin öğeleri tanır, tanımlar ve bu tanıma bağlı olarak anadile aktarır.
Arapça I, II dersleri kapsamında ve daha önce öğrendiği dilbilgisi konularını, metin veya cümle üzerinde belirler.
Araplarca bu tür öğelerin çözümlemesinde kullanılan dilbilgisi terimlerini öğrenir.