TR EN

SİYASET SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS450 SİYASET SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin siyaset kavramının toplumsal boyutunu ve işlevini devlet, güç, meşruiyet, tahakküm, siyasi yapı gibi kavramlarla kompleks ilişkisi çerçevesinde kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; siyaset ve toplumsal işlevi, siyaset sosyolojisinin alanı, siyasi iktidar ve devlet kavramı, güç – tahakküm kavramlarının tanımlanması, Weber’in otorite ve meşruluk tanımlamaları, Türk siyasi geleneğinde devletin görünümü, yönetim tipleri, siyasi elitler ve kamuoyu, seçim ve propaganda ile aktif vatandaşlık konuları oluşturmaktadır.