TR EN

SİYASET SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS450 SİYASET SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Seçmen davranışını toplumsal etmenleri hesaba katarak analiz eder.
Siyasetin toplumsal işlevini ayırt eder.
Aktif vatandaşlık kavramının Türkiye’deki görünümü üzerinde tartışır.
Siyaset ile diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiyi sosyolojik bir perspektiften değerlendirir.