TR EN

SİYASET SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS450 SİYASET SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Vergin, Nur. (2016). Siyasetin sosyolojisi: kavramlar, tanımlar, yaklaşımlar. İstanbul: Doğan Kitap
Karpat, Kemal H. (2018). Türk siyasi tarihi siyasal sistemin evrimi. İstanbul: Timaş Yayınları
Sarıipek, B. (2006). “Sosyal vatandaşlık ve günümüzde yaşadığı dönüşüm: Aktif vatandaşlık (sosyal politika açısından bir değerlendirme)”. Çalışma ve Toplum, 9,ss. 67-95.
Weber, Max. (2017). Meslek olarak siyaset. Bursa: Biblos