TR EN

GENEL HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP105 GENEL HUKUK 1 3 3 5
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, Türk yargı sisteminin işleyişi, hukuki işlemler, olaylar , hak ve borç kavramları, sözleşme türleri gibi konularda genel hukuk bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemleri, Hukukun Dalları, Hukukun Kaynakları: Asıl Kaynaklar ve Yardımcı Kaynaklar, Anayasa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı, Dava Türleri: Hukuk Davaları, Ceza Davası ve İdari Davalar, Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler ve Haklar, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Dernekler ve Vakıflar, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler, Borç Kavramı,Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların Hükümleri, Borçların Sona Ermesi, Sözleşme Türleri konularını içerir.