TR EN

GENEL HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP105 GENEL HUKUK 1 3 3 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, hukukun dalları -
2 - Hukukun kaynakları • Asıl kaynakları (Anayasa, kanunlar, yönetmelikler…) • Yardımcı kaynaklar (Bilimsel görüşler, yargı kararları) -
3 - Türk yargı sistemi • Anayasa yargısı -
4 - Türk yargı sistemi • Adli yargı ve üst derece mahkemesi olarak Yargıtay • Hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemelerinin görevi -
5 - Türk yargı sistemi • Askeri ceza yargısı • Askeri idari yargı • Uyuşmazlık yargısı -
6 - Dava türleri: • Hukuk davaları • Ceza davası • İdari davalar -
7 - Hukuki olaylar, işlemler ve haklar -
8 - Pratik çalışma ve genel tekrar -
9 - ARA SINAV -
10 - Kişiler hukuku: Tüzel kişiler • Dernek • Vakıf -
11 - Miras kavramı ve kanuni mirasçılar -
12 - Mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri Eşya kavramı Mülkiyet hakkının kazanılması ve korunması -
13 - Borç kavramı • Sözleşmeden doğan borçlar • Haksız fiilden doğan borçlar • Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar Borçların hükümleri Borçların sona ermesi -
14 - Sözleşme türleri -
15 - Pratik çalışma ve genel tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -