TR EN

GENEL HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP105 GENEL HUKUK 1 3 3 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemleri, Hukukun Dalları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak Taraması Hukukun Kaynakları: Asıl Kaynaklar ve Yardımcı Kaynaklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak Taraması Anayasa Yargısı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak Taraması Adli Yargı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak Taraması İdari Yargı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak Taraması Dava Türleri:Hukuk Davaları, Ceza Davası ve İdari Davalar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak Taraması Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler ve Haklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 Kaynak Taraması Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Kaynak Taraması Dernekler ve Vakıflar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak Taraması Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak Taraması Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak Taraması Borç Kavramı,Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak Taraması Borçların Hükümleri, Borçların Sona Ermesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak Taraması Sözleşme Türleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -