TR EN

GENEL HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP105 GENEL HUKUK 1 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ŞEYDA ŞANLI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, Türk yargı sisteminin işleyişi, hukuki işlemler, olaylar , hak ve borç kavramları, sözleşme türleri gibi konularda genel hukuk bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemleri, Hukukun Dalları, Hukukun Kaynakları: Asıl Kaynaklar ve Yardımcı Kaynaklar, Anayasa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı, Dava Türleri: Hukuk Davaları, Ceza Davası ve İdari Davalar, Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler ve Haklar, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Dernekler ve Vakıflar, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler, Borç Kavramı,Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların Hükümleri, Borçların Sona Ermesi, Sözleşme Türleri konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hukuk kavramını, hukuk dallarını ve hukukun kaynaklarını bilir.
Dünyada mevcut olan hukuk sistemlerini ve Türkiye'de uygulanmakta olan hukuk sistemini değerlendirir.
Hukuki işlemleri, hukuki olayları ve kamu hukukundan ve özel hukuktan doğan haklarını bilir.
Kişilik kavramını ve kişilerin ehliyetleri bakımından sınıflandırılmasını yorumlar.
Türk yargı sistemini ve dava türlerini bilir.
Bir borç ilişkisini doğuran ve sona erdiren sebepleri tanımlar.
Sözleşme kavramını ve uygulamada karşılaşılan sözleşme türlerini yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemleri, Hukukun Dalları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak Taraması Hukukun Kaynakları: Asıl Kaynaklar ve Yardımcı Kaynaklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak Taraması Anayasa Yargısı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak Taraması Adli Yargı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak Taraması İdari Yargı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak Taraması Dava Türleri:Hukuk Davaları, Ceza Davası ve İdari Davalar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak Taraması Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler ve Haklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak Taraması Dernekler ve Vakıflar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak Taraması Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak Taraması Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak Taraması Borç Kavramı,Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak Taraması Borçların Hükümleri, Borçların Sona Ermesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak Taraması Sözleşme Türleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gözler, K.(2017).Genel Hukuk Bilgisi.Bursa: Ekin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
3
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
4
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
1
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
2
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0