TR EN

GENEL HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP105 GENEL HUKUK 1 3 3 5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Hukuk kavramını, hukuk dallarını ve hukukun kaynaklarını bilir.
Dünyada mevcut olan hukuk sistemlerini ve Türkiye'de uygulanmakta olan hukuk sistemini değerlendirir.
Hukuki işlemleri, hukuki olayları ve kamu hukukundan ve özel hukuktan doğan haklarını bilir.
Kişilik kavramını ve kişilerin ehliyetleri bakımından sınıflandırılmasını yorumlar.
Türk yargı sistemini ve dava türlerini bilir.
Bir borç ilişkisini doğuran ve sona erdiren sebepleri tanımlar.
Sözleşme kavramını ve uygulamada karşılaşılan sözleşme türlerini yorumlar.