TR EN

GENEL HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP105 GENEL HUKUK 1 3 3 5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Ders kapsamında aktarılan bilgiler doğrultusunda temel hukuki kavramları anlama yeterliliği kazanmak
Öğrenciler verilen ödevler sayesinde akademik araştırma yapmak ve araştırmalarını hukuki dilde kâğıda dökme yeterliliği kazanmak
Hukuk kavramına tanım verebilmek suretiyle mevcut bir hukuki problemi analiz edebilmek, bu problemin çözümü için temel düzeyde değerlendirmeler yapabilmek
Kamu hukukundan ve özel hukuktan doğan haklarını tanıyabilmek, bunları korumak için başvurması gereken süreçleri bilmek, gerek yerel mahkemelerin gerekse AİHM gibi uluslarüstü mahkemelerin işleyiş süreçlerinden haberdar olmak.
Uygulamada en çok karşılaşılan sözleşme türlerini tanımak ve bu sözleşmelerin taraflara yüklediği borçları tanımlayabilmek