TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 2 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk Borçlar Hukukunun temel kavramlarını, borç ilişkilerini ve borcun kaynaklarını (hukukî işlemler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme) anlatmaktır.
İçerik: Borçlar Hukukunun Konusu ve Temel Kavramlar, Sözleşmeler, Borcun Kaynakları, Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmenin Geçerlilik Şartları, Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşmede Değişiklik Yapılması, İfa, İfa Çeşitleri, Temsil, Temsil Türleri, Alacaklının ve Borçlunun Temerrüdü, Haksız Fiiller, Haksız Fiilin Koşulları, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Zarar Kavramı ve Türleri, Nedensellik Bağı ve Kusur, Sebepsiz Zenginleşme, Borcu Sona Erdiren Durumlar konularını içerir.