TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. EMİNE KAYMAZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk Borçlar Hukukunun temel kavramlarını, borç ilişkilerini ve borcun kaynaklarını (hukukî işlemler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme) anlatmaktır.
İçerik: Borçlar Hukukunun Konusu ve Temel Kavramlar, Sözleşmeler, Borcun Kaynakları, Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmenin Geçerlilik Şartları, Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşmede Değişiklik Yapılması, İfa, İfa Çeşitleri, Temsil, Temsil Türleri, Alacaklının ve Borçlunun Temerrüdü, Haksız Fiiller, Haksız Fiilin Koşulları, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Zarar Kavramı ve Türleri, Nedensellik Bağı ve Kusur, Sebepsiz Zenginleşme, Borcu Sona Erdiren Durumlar konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Borç ilişkisine dair temel kavramları tanımlar.
Sözleşmelerin kuruluş aşamalarını ve bu sözleşmenin taraflara getirdiği yükümlülükleri analiz eder.
Sözleşmelere hâkim olan prensipleri, sözleşmelerin kuruluşunu kavrar ve sözleşme tiplerini ayırt eder.
Borçların sona erme nedenlerini, temerrütün sonuçlarını somut bir olayda değerlendirir.
Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmenin şartlarını göz önünde bulundurarak somut olaylarda temel çözümlere ulaşır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Dersin tanıtımı, Borçlar Hukukunun Konusu ve Temel Kavramlar Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
2 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmeler, Borcun Kaynakları Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
3 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmenin Kurulması Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
4 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmenin Geçerlilik Şartları Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
5 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşmede Değişiklik Yapılması Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
6 Kaynak taraması, internet araştırmaları. İfa, İfa Çeşitleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
7 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Temsil, Temsil Türleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Alacaklının ve Borçlunun Temerrüdü Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
10 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Haksız Fiiller Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
11 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Haksız Fiilin Koşulları, Hukuka Uygunluk Nedenleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
12 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Zarar Kavramı ve Türleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
13 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Nedensellik Bağı ve Kusur Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
14 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sebepsiz Zenginleşme Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
15 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Borcu Sona Erdiren Durumlar Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

KAYIHAN Ş. (2018). Borçlar Hukuku Genel Hükümler.İstanbul:Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
3
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
1
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
3
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
4
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 7 2 14
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 4 40
Ödev 10 4 40
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 57 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0