TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 2 3 3 7
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Borç ilişkisine dair temel kavramları tanımlar.
Sözleşmelerin kuruluş aşamalarını ve bu sözleşmenin taraflara getirdiği yükümlülükleri analiz eder.
Sözleşmelere hâkim olan prensipleri, sözleşmelerin kuruluşunu kavrar ve sözleşme tiplerini ayırt eder.
Borçların sona erme nedenlerini, temerrütün sonuçlarını somut bir olayda değerlendirir.
Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmenin şartlarını göz önünde bulundurarak somut olaylarda temel çözümlere ulaşır.