TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 2 3 3 7
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Borç ilişkisine dair temel kavramları tanımlayabilir.
Sözleşmelerin kuruluş aşamalarını ve bu sözleşmenin taraflara getirdiği yükümlülükleri analiz edebilir.
Sözleşmelere hâkim olan prensipleri, sözleşmelerin kuruluşunu kavrar ve sözleşme tiplerini ayırt edebilir
Borçların sona erme nedenlerini, temerrütün sonuçlarını somut bir olayda değerlendirebilir.
Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmenin şartlarını göz önğnde bulundurarak somut olaylarda temel çözümlere varabilir.