TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 2 3 3 7
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Dersin tanıtımı, Borçlar Hukukunun Konusu ve Temel Kavramlar Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
2 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmeler, Borcun Kaynakları Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
3 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmenin Kurulması Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
4 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmenin Geçerlilik Şartları Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
5 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşmede Değişiklik Yapılması Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
6 Kaynak taraması, internet araştırmaları. İfa, İfa Çeşitleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
7 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Temsil, Temsil Türleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
8 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Alacaklının ve Borçlunun Temerrüdü Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
9 - ARA SINAV -
10 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Haksız Fiiller Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
11 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Haksız Fiilin Koşulları, Hukuka Uygunluk Nedenleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
12 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Zarar Kavramı ve Türleri Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
13 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Nedensellik Bağı ve Kusur Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
14 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Sebepsiz Zenginleşme Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
15 Kaynak taraması, internet araştırmaları. Borcu Sona Erdiren Durumlar Anlatım, tartışma ve soru-cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -