TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 2 3 3 7
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtımı, borçlar hukukunun konusu ve temel kavramlar Sözlü Anlatım
2 - Sözleşmeler, borcun kaynakları Sözlü Anlatım
3 - Sözleşmenin kurulması Sözlü Anlatım
4 - Sözleşmenin geçerlilik şartları Sözlü Anlatım
5 - Sözleşmenin hükümsüzlüğü Sözlü Anlatım
6 - Sözleşmede değişiklik yapılması Sözlü Anlatım
7 - Temsil Sözlü Anlatım
8 - Pratik Çalışma Sözlü Anlatım
9 - ARA SINAV -
10 - Yetkisiz Temsil Sözlü Anlatım
11 - Haksız fiilin koşulları, hukuka uygunluk nedenleri Sözlü Anlatım
12 - Zarar kavramı ve türleri Sözlü Anlatım
13 - Nedensellik bağı Sözlü Anlatım
14 - Kusur kavramı Sözlü Anlatım
15 - Pratik Çalışma Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -