TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIS101 GENEL İŞLETME 3 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin genel işletmeye yönelik kavram ve tekniklere hakim olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin amaçları, işlevleri ve sorumlulukları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin çevresi, işletmelerde büyüme ve rekabet türleri, işletmelerde kuruluş aşamaları, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma geliştirme fonksiyonu, muhasebe-finans fonksiyonu konularını kapsar.