TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIS101 GENEL İŞLETME 3 3 3 5

KAYNAKLAR

Mirze, S. K. (2018). Uluslararası işletmecilik ve yönetim. İstanbul: Beta.
Koçel,Tamer (2014). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.
Bolman, L. G., & Terrence, E. D. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak (Çev. A. Aypay ve A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin.
Mucuk,İsmet (2018). Modern İşletmecilik, İstanbul: Türkmen Kitabevi.