TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIS101 GENEL İŞLETME 3 3 3 5

KAYNAKLAR

Mucuk,İsmet (2018). Modern İşletmecilik, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Koçel,Tamer (2014). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.
Ertürk, Mümin (2013). İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul:Beta Yayınları.