TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIS101 GENEL İŞLETME 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin genel işletmeye yönelik kavram ve tekniklere hakim olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin amaçları, işlevleri ve sorumlulukları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin çevresi, işletmelerde büyüme ve rekabet türleri, işletmelerde kuruluş aşamaları, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma geliştirme fonksiyonu, muhasebe-finans fonksiyonu konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşletme ve işletme ile ilişkili kavramları tanımlar.
İşletmelerin kuruluş amacını ve önemini açıklar.
Bir örgütün güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini bulup farklı bakış açıları ile geliştirilebilecek stratejileri açıklar.
İşletme fonksiyonlarının rollerini ve sorumluluklarını açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin amaçları, işlevleri ve sorumlulukları Anlatım, soru cevap, tartışma
2 Kaynak tarama İşletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin çevresi Anlatım, soru cevap, tartışma
3 Kaynak tarama İşletmelerde büyüme ve rekabet türleri Anlatım, soru cevap, tartışma
4 Kaynak tarama İşletmelerde kuruluş aşamaları Anlatım, soru cevap, tartışma
5 Kaynak tarama Yönetim fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
6 Kaynak tarama Yönetim fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
7 Kaynak tarama Üretim fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak tarama Üretim fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
10 Kaynak tarama İnsan kaynakları fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
11 Kaynak tarama İnsan kaynakları fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
12 Kaynak tarama Halkla ilişkiler fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
13 Kaynak tarama Halkla ilişkiler fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
14 Kaynak tarama Araştırma geliştirme fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
15 Kaynak tarama Muhasebe-finans fonksiyonu Anlatım, soru cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mucuk,İsmet (2018). Modern İşletmecilik, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Koçel,Tamer (2014). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.
Ertürk, Mümin (2013). İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul:Beta Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 6 6
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0