TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIS101 GENEL İŞLETME 3 3 3 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İşletmenin Tanımı ve İşletme ile İlgili Temel Kavramlar -
2 - İşletme Kavramı, Mal ve Hizmet, Üretim ve Tüketim -
3 - Arz ve Talep, Tacir, Girişimci -
4 - Yönetici ve Lider -
5 - İşletmenin Temel Amaçları, Genel Amaçlar, Özel Amaçlar -
6 - İşletmelerde Rasyonelleştirme İlkeleri, Verimlilik, Karlılık, Rantabilite -
7 - Üretkenlik, Etkinlik, Etkililik, Ekonomiklik, Ergonomi, Kalite -
8 - İşletmelerin Çevresi, Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Teknolojik, Politik Çevresi -
9 - ARA SINAV -
10 - İşletmelerin Diğer Disiplinlerle İlişkisi -
11 - İşletmelerin Sınıflanırılması -
12 - Birlikler: Centilmenlik Anlaşmaları -
13 - Konsorsiyum, Kartel, Tröst -
14 - Konsern, Holding, Diğer Birleşme Türleri -
15 - İşletmelerin Kuruluş Faaliyetleri -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -