TR EN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin; 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgilenmesi İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgi sahibi olması İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmesi ve Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma hayatında ki yenilikler ve 4857 saılı iş kanununda yer alan işçi işveren yasal hak ve yükümlülükleri,iş kazalarını,çeşitleri ve önlemleri, ergonomik riskler, sağlık güvenlik işaretleri, yangın çeşitleri ve önlemleri,meslek hastalıkları, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesidir.