TR EN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm süreçleri tanır.
İş kazaları, oluş şekilleri ve önleme mekanızmalarını bilir.
Ergonomi konusunda güncel bilgiye sahip olur.
Genel olarak meslek hastalıklarını tanır, tedavi yöntemleri hakkında genel bilye sahip olur.