TR EN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 2 2 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması Ders tanıtım formunun ve etkinliklerin sunumu Anlatım,soru-cevap
2 Literatür taraması İş sağlığı ve güvenliiği ile ilgili temel kavramlar Anlatım,soru-cevap
3 Literatür taraması 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma hayatında ki yenilikler Anlatım,soru-cevap
4 Literatür taraması 4857 iş kanununda yer alan işçi ve işverenin yasal hak ve yükümlülükleri Anlatım,soru-cevap
5 Literatür taraması İş kazaları ve çeşitleri Anlatım,soru-cevap
6 Literatür taraması iş kazaları ve önlemleri Anlatım,soru-cevap
7 Literatür taraması Ergonomi Anlatım,soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması sağlık güvenlik işaretleri ve anlamları Anlatım,soru-cevap
10 Literatür taraması Yangın, çeşitleri ve önlemleri Anlatım,soru-cevap
11 Literatür taraması kişisel koruyucu donanımlar ve önemi Anlatım,soru-cevap
12 Literatür taraması İş Güvenliği Organizasyon Yapısı Anlatım,soru-cevap
13 Literatür taraması İş Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Anlatım,soru-cevap
14 Literatür taraması İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları Anlatım,soru-cevap
15 Literatür taraması Meslek hastalıkları Anlatım,soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -