TR EN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 2 2 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtım formunun ve etkinliklerin sunumu anlatım
2 - İş sağlığı ve güvenliiği ile ilgili temel kavramlar anlatım
3 - 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma hayatında ki yenilikler anlatım
4 - 4857 iş kanununda yer alan işçi ve işverenin yasal hak ve yükümlülükleri anlatım
5 - İş kazaları ve çeşitleri anlatım
6 - iş kazaları ve önlemleri anlatım
7 - Ergonomi anlatım
8 - sağlık güvenlik işaretleri ve anlamları anlatım
9 - ARA SINAV -
10 - Yangın, çeşitleri ve önlemleri anlatım
11 - kişisel koruyucu donanımlar ve önemi anlatım
12 - İş Güvenliği Organizasyon Yapısı anlatım
13 - İş Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi anlatım
14 - İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları anlatım
15 - meslek hastalıkları anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -