TR EN

YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY426 YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin, tarih öncesi çağlardan başlayarak yemek tarihinin gelişimini inceleme ve günümüz mutfak anlayışına yansımalarını yorumlama yetisine sahip olmaları amaçlanır. Dünyanın pek çok ülkesi, farklı zaman dilimlerinde incelenecek ve öğrenciler etkileyici yemek bilimi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde; kültür kavramı, yemek ve yemeğin kültürel açıdan önemi Anadolu yemekleri-Hititler, Anadolu’nun en eski yemekleri Frigler, Antik Yunan, Antik Mısır, Antik Roma, Aztek ve İnkalar, Latin Amerika ve Meksika, Arap, Orta Asya, Girit, İbrani (Musevi) yemek kültürleri, Slow-Food akımı konuları işlenecektir.