TR EN

YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY426 YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Tarih Boyunca Yemek Kültürü- Murat Belge- İletişim Yayıncılık.
Yerasimos, M. (2010). 500 yıllık Osmanlı yemek kültürü, Boyut Yay., İstanbul.
Bober, P. P., Tansel, Ü. (2014). Antik ve Ortaçağda yemek kültürü : sanat, kültür ve mutfak, Kitap yayınevi, İstanbul.
Ögel, B. (1985). Türk kültür tarihine giriş : Türklerde yemek kültürü : (Göktürklerden Osmanlılara), Kültür Bakanlığı, Ankara.
Gürsoy, D. (2013). Tarihin süzgecinde mutfak kültürümüz, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.
Çakır, A. (2015). Trakya mutfak kültürü ve yemekleri = Thrace culinary culture, Ertem Basım, Ankara.
Jervis, L. Çev.: Uğur, K. (2016). Yeşil mutfak : vegan, vejetaryen yemek tarifleri ve yemek kültürü kitabı, Sub Press Yayın Dağıtım, İstanbul.
Bozis, S. Çev.: Türker K. P. (2004). Kapadokya lezzeti : Kapadokyalı Rumların yemek kültürü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.