TR EN

YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY426 YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültür kavramını değerlendirir.
Öğrenci farklı kültürlerin tarihsel gelişimini analiz eder.
Yemek kültürlerini karşılaştırıp tartışır.
Toplumların yemek kültürleri açısından birbirleriyle olan etkileşimlerini tahmin eder.
Toplumların yemek kültürlerindeki farklılıkların sebeplerini destekleyerek savunur.