TR EN

REKLAMCILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT104 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; reklamcılığa, reklamcılığın amaç ve fonksiyonlarına, reklamcılık türlerine ilişkin genel bir çerçeve çizecek örnekler aracılığıyla öğrenciye reklam kampanya sürecinin ve reklamın amaçlarının açıklanmasıdır.
İçerik: Ders, reklamın özelliklerinin ve temel fonksiyonlarının öğrenilmesi, reklamların sınıflandırılması, reklamın etkilerinin tartışılması, reklam kampanyası oluşum süreci ve reklam çalışmaları hakkında bilgi edinmeyi sağlar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklamcılık faaliyetlerinin yapılma amaçlarını anlatma
Reklamın temel amaçlarını; reklamcılığın bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma gibi işlevlerini inceleme
Bir reklam kampanyasının nasıl oluşturulacağını açıklama; reklam kampanyasının araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını açıklama
Reklamcılığın reklamcılık ve halkla ilişkiler-tanıtım açısından önemini doğru bir şekilde özetleme
Reklam türlerinin sahip olması gereken özellikleri temel alarak reklam çalışmalarını karşılaştırma
Reklam kavramının gelişim sürecini ve diğer alanlarla ilişkisini açıklama

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam kavramının tanımları, reklamcılık ve pazarlama ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-İlgili Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklamcılıkta markaların önemi ve yeni tüketim trendleri Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklamın amaçlarının ve işlevlerinin ele alınması Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklamda demografik, sosyo-kültürel ve psikolojik faktörler I Anlatım Soru-cevap yöntemi-tartışma
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklamda demografik, sosyo-kültürel ve psikolojik faktörler II Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklam kampanyasının oluşumu ve aşamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklam kampanyalarında kullanılan yaratıcı stratejiler ve örnekler Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklam kampanyasının amaçları, stratejisi ve bütçesi Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklam etkinliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Reklamla ilgili kurum ve kuruluşlar Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Türkiye'den ödüllü reklam çalışmalarının değerlendirilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi-örnek olay değerlendirme-tartışma
13 Literatür taraması Örnek inceleme-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Dünya'dan ödüllü reklam çalışmalarının değerlendirilmesi Anlatım Soru cevap Örnek Analizi-örnek olay değerlendirme-tartışma
14 Literatür taraması Örnek inceleme-Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, örnek olay Farklı mecralardan reklam örnekleri Anlatım Soru cevap Örnek Analizi-örnek olay değerlendirme-tartışma
15 Literatür taraması Örnek inceleme Genel Değerlendirme-Sınava Hazırlık Anlatım Soru cevap Örnek Analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Elden M. (2016). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları
Babür Tosun (ed.), N. (2018). Reklam Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları
Brewster, A. J., & Palmer, H. H. (2001). Introduction to advertising. The Minerva Group, Inc..
Jugenheimer, D. W., Kelley, L. D., Hudson, J., Bradley, S. (2015). Advertising and public relations research. Routledge.
Moriarty, S., Mitchell, N. D., Wells, W. D., Crawford, R., Brennan, L., Spence-Stone, R. (2014). Advertising: Principles and practice. Pearson Australia.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
3
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
1
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
1
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0