TR EN

REKLAMCILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT104 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SARP BAĞCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, reklam kavramına ilişkin genel bir çerçeve çizecek örnekler aracılığıyla öğrenciye reklam planlama sürecinin ve reklamın amaçlarının açıklanmasıdır.
İçerik: Ders, Reklamın özelliklerini ezberleme, Reklamın fonksiyonlarını ezberleme, Reklamların sınıflandırılması, reklamın etkilerini tartışma, reklam örnekleme gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklam kampanyalarının yapılma amaçlarını anlatır
Reklamın temel amaçlarından en az 3’ünü listeler
Bir örnek olay yardımıyla reklam kampanyasının adımlarını anlatır
Reklamcılık kavramının bütünleşik pazarlama içerisindeki önemini doğru bir şekilde özetler
Açık hava reklamlarının sahip olması gereken özellikleri temel alarak reklam görsellerini karşılaştırır
Reklam kavramının gelişim sürecini ve diğer alanlarla ilişkisini açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim, pazarlama ve reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Marka, yeni tüketim trendleri ve reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklamın amaçları ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklamın hedef pazara göre sınıflandırılması ve reklam ortamları Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Demografik, sosyo-kültürel ve psikolojik faktörler ve reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kampanya kavramı ve yaratıcılığın önemi. Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam kampanyalarında kullanılan yaratıcı stratejiler Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kampanya amaçları,strateji ve bütçesi. Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam etkinliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklamla ilgili kurum ve kuruluşlar. Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'den ve dünyadan ödüllü reklamlar. Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Literatür taraması Örnek inceleme Farklı mecralarda reklam örnekleri Anlatım Soru cevap Örnek Analizi
14 Literatür taraması Örnek inceleme Farklı mecralarda reklam örnekler Anlatım Soru cevap Örnek Analizi
15 Literatür taraması Örnek inceleme Genel Değerlendirme-Sınava Hazırlık Anlatım Soru cevap Örnek Analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Elden M. (2016). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları
Babür Tosun (ed.), N. (2018). Reklam Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları
Brewster, A. J., & Palmer, H. H. (2001). Introduction to advertising. The Minerva Group, Inc..
Jugenheimer, D. W., Kelley, L. D., Hudson, J., Bradley, S. (2015). Advertising and public relations research. Routledge.
Moriarty, S., Mitchell, N. D., Wells, W. D., Crawford, R., Brennan, L., Spence-Stone, R. (2014). Advertising: Principles and practice. Pearson Australia.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
3
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
1
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
1
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0